Internet  Maketing
Internet Maketing

  • Quảng cáo tìm kiếm Google (Search)
  • Quảng cáo mạng hiển thị Google
  • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của khách hàng (SEO) 
  • Youtube

SEEDING ONLINE
SEEDING ONLINE

  • Forum Seeding 
  • Seeding Facebook
  • Seeding Fanpage

Thiết kế Website
Thiết kế Website

• Cung cấp dịch vụ Hosting, Server & Phát triển hệ thống

• Cung cấp dịch vụ tên miền

• Cung cấp dịch vụ thiết kế website

• Tối ưu hóa thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm – SEO