Administrator
May 04, 2017 699

BA BƯỚC TỐI ƯU TIÊU ĐỀ BÀI VIẾT CHO WEBSITE

Tối ưu tiêu đề bài viết rất quan trọng. Tiêu đề bài viết không chỉ ảnh hưởng để SEO mà còn là yếu tố hấp dẫn người đọc và click vào bài viết.

Administrator
Oct 26, 2015 1131

6 TIP ĐỂ TỐI ƯU NỘI DUNG BÀI VIẾT WEBSITE

Tạo nên những nội dung chất lượng truyền cảm hứng tới các follower khiến họ hứng thú và chia sẻ với những người khác. Mục đích chung nhất của bất kì nội dung xuất sắc nào là thân thiện với các công cụ tìm kiếm và thúc đẩy được các hành động như chia sẻ